Tittel: Kraft fra breen
Video produsert for Statkraft

 
Produsert
1987 - 1993


 
 
Engabreen
 
 
I trykkrør
 
 
Generatortoppen
Beskrivelse:    

I perioden 1987 til 1993 bygde Statkraft Svartisen kraftverk. Kraftverket benytter smeltevannet fra de nordlige delene av Svartisen. I tillegg samles overflatevannet i terrenget. I rundt 600 meters høyde ledes elver og bekker inn i ei såkalt takrenne, en samletunnel som ligger horisontalt noen meter innenfor fjellsida. Vannet som samles opp av takrenna føres i ei loddrett sjakt ned til kraftstasjonen. Under et voldsomt trykk passerer 70.000 liter vann gjennom turbinen hvert sekund.

Den største anleggsleiren lå i Kilvik i Meløy, men det var også drift ved Trollberget i øvre del av Beiarn, der det var etablert et eget anleggsområde. Vannet som tappes i ca. 600 meters høyde i øvre del av Beiardalen ledes gjennom en lang tunnel vestover til Storglomvatn.

Videoen beskriver arbeidet fram til kraftstasjonen ble satt i drift. For å illustrere terreng, tunneler og kraftstasjon inneholder videoen en del 3D-animasjoner som forklarer hvordan et kraftverk fungerer.

Storglomvatn er magasin for kraftverket - i alt rundt 3,5 milliarder kubikkmeter vann.

Svartisen kraftverk ble satt i drift i september 1993 og produserer nok strøm til å forsyne en by med rundt 100.000 mennesker.

Videoen er laget i norsk og engelsk versjon.

1.-pris - Gold Camera Award - ved US International Film And Video Festival 1994


Finansiering/ kunde:

Statkraft SF    
Distribueres av: Statkraft SF    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net