September 2002

Det er gull i oppdrettsmerdene!
Artbeidsbåt ved Marine Harvest's anlegg på Bolga
Arkivnummer: D340224

Havbruksnæringa er viktig i et fylke som Nordland. Den lange kysten med sine titusenvis av holmer og sund gir mange gode lokaliteter for oppdrett.

Eksportverdien av fisk og fiskeprodukt kommer som nummer 2 i statistikken over landets eksportnæringer. Olje- og gasseksporten dominener med sine 60 prosent av eksportinntektene til landet. Fisk og fiskeprodukt står for 6 prosent, altså en tidel av verdien av olje og gass. En gang tar oljeinntektene slutt, og da må vi leve av annen produksjon som landet har naturlige forutsetninger for. Her vil havbruk være viktig.

Det drives forsøk med nye oppdrettsarter som torsk, kveite og steinbit. Foreløpig har disse forsøkene mest vært å anse som investeringer. Erfaringene fra flere tiår med lakseoppdrett kan ikke uten videre overføres til andre arter. Artene har ulike behov både for fôr og miljø.

Håpet er at det skal kunne bli flere arbeidsplasser på kysten i tilknytning til havbruk. Allerede i dag er det mange småsamfunn som har mange arbeidsplasser innen røkting, transport og slakting, mens større sentra gjerne har virksomhet innen forskning, undervisning og salg.


Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net