Tittel: Renovering av rullebane
Video produsert for Selmer Skanska

 
Produsert
2000


Midtveis i arbeidet.
Flytrafikken gikk tilnærmet som vanlig på den 2.800 meter lange rullebanen.


 
 
Rullebane og fuger
 
 
Fresing av betongen.
 
 
Sliping av tversgående riller.
Beskrivelse:    

Selmer ASA fikk i april 2000 i oppdrag å renovere dekket på rullebanen ved Bodø Hovedflystasjon. Forsvarets Bygningstjeneste Region Nord-Norge var byggherre.

Videoen beskriver hvordan Selmer ASA gjennomførte dette arbeidet.

Arbeidet inneholdt mange operasjoner og faser. Selve toppdekket skulle freses ned for å fjerne ujevnheter. Det ble slipt riller på tvers for å bedre friksjonen og for å lede overflatevann til dreneringsgrøften. I alt 46 kilometer med fuger ble fornyet. Større og mindre hullskader ble reparert og dreneringsgrøften langs rullebanens ene side ble delvis skiftet ut.

Flyplassens skuldre og overrun ble renovert og asfaltert på nytt. Siste fase i arbeidet var maling av nye linjer og merker.

Det var en forutsetning at flyplassen skulle holdes åpen for tilnærmet vanlig trafikk. Den lange rullebanen ble derfor inndelt slik at den ene enden ble brukt av flytrafikken mens den andre enden ble renovert. Midtveis i arbeidet byttet man om på dette med de utfordringene dette ga med hensyn til riktig merking, rullebanelys og oppmerksomhet både fra piloter og flygeledere.

De største flyene hadde en del vektbegrensninger i den perioden flyplassen ble renovert.

Videoen er laget med norsk tale og engelsk teksting.


Finansiering/ kunde:

Selmer Skanska    
Distributør: Selmer Skanska    

Til WIND
forside

Til produksjoner
forside
Til fotarkiv
forside
Til fotokalender
forside

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net