Oktober 2003

Snøfokk i Falkflågtindane
Arkivnr. D460308

Vinteren begynte å snike seg nedover f'jellsidene tidlig i oktober. Seinere ble det mildvær som holdt seg ut måneden.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net