Oktober 2002

Høst i Majavatn / Grane-området

I de store skogsområdene i søndre Nordland kan det være lite som fanger oppmerksomheten når man kjøres langs E6. Og veristandarden er slik at man uansett bør holde øynene på den svingete veien.

Men noen steder åpner landskapet seg og man får utsikt over vatn, elver eller bygder. Lysforholda er svært ulike gjennom året. De store elvene og vatna i området gjør at det kan bli mye dis som gir spennende virkninger.

Da jeg passert området i oktober, hadde frosten så vidt begynt å prege landskapet, det var tynn is på småbekker og ved strendene, og sola sto så lavt at den ikke nådde ned i søkk og i skyggen mellom trærne.

Underveis i dette landskapet kan man finne flere gårder og hus som ligger idyllisk til et stykke fra veien.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net