Oktober 2001

Fra Majavatn

Det ble en bråstopp ved hotellet ved Majavatn. Rask rygging og inn på parkeringsplassen Holmene ute i vatnet svevde vektløse i universet.

Langs de store vassdragene i søndre del av Nordland og i Namdalen skaper høsttåke og dis mysikk og stemninger. Og skiftningene er raske. Skal man fange motivet, må det gjøres straks. 5 minutt seinere ser landskapt helt annerledes ut. I korte glimt oppfattes motivene underveis. Var det ingen avkjøring fra veien akkurat der? Midt i en uoversiktlig E6-sving? Når bilen er parkert og man har løpt tilbake, har gjerne et godt motiv gått tapt. Det beste den dagen? - Det føles gjerne slik.

Foss ved Namsskogan

Så lenge vassdragene er åpne utover vinteren, skapes nye motiv i uendelige skiftninger. Om høsten mørke og dramatiske - utover seinvinteren blendende lys bak drivende frostrøyk. Forslitte tema og julekortmotiv? Javel, men likevel en opplevelse når stemningene oppstår.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net