November 2002

Ishavsrøye i urtesjy.
Fra Meløy Videreegående skole, avd. Inndyr, Gildeskål.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG
I MIDTRE NORDLAND.

Fra våren 2002 har Wind videoproduksjon samarbeidet med Opplæringskontoret for Fiskerifag i midtre Nordland. Formålet er å lage en CD-ROM som skal fortelle ungdomsskoleelever om mulighetene for fagutdanning innen Akvakultur og Fiske og fangst. Prosjektet inneholder mange ulike tema, og presentasjoen skjer ved video, tekst, bilder og spill.

Fisk er mat, og da var det naturlig å ta med en del oppskrifter på CD-ROMen der fisk er hovedingrediens. Dette løste vi ved å invitere en del personer med tilknytning til fiskerinæring og MVG på Inndyr til en "kokkekamp" på skolens kjøkken. De ulike oppskrtiftene ble lagt på CD-ROMen med tekst og bilde. Hele prosjektet ble også et nettsted, og du finner oppskriftene og resten av innholdet på CD-ROMen på www.kulfisk.no.

Opplæringskontoret holder til på Inndyr og har derfor nært samarbeid med den videregående skolen der. Opplæringskontoret hjelper elevene med å finne læreplass etter videregående, og de følger opp lærlingene helt til de har avlagt fagprøve.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net