Tittel: Fysisk aktivitet i nærmiljøet
Video produsert for Nordland Fylkeskommune, Kulturavdelingen

 
Produsert
1999 - 2000

 


 
 
Dugnad
 
 
Gapahuk bygges
 
 
...tåle frost og varme!
Beskrivelse:    

Fylkeskommunene fordeler spillemidler til arbeid med nærmiljøanlegg. Nordland fylkeskommune er pionér i dette arbeidet og ønsker å dele sine erfaringer med andre.

Et nærmiljøanlegg er et anlegg for leik og idrett nær et boligområde. Anleggene bygges ikke for konkurranseidrett, men for at barna skal ha utfordrende og trygge leikekområder i nærheten av hjemmet. En må se mulighetene i sitt eget nærområde og tilpasse terreng og omgivelser slik at barna føler seg vel og er trygge der.

Videoen følger blant annet dugnadsarbeid og viser en del anlegg i bruk. Noen steder er naturen nesten urørt, mens andre steder er det ryddet og planert for å få plass til akebakker, gapahuk, skileikanlegg, balløkker og annet. Eksempler fra Mosjøen, Erikstad på Fauske, Alstad i Bodø, Halsa i Meløy og Laskestad i Steigen.

I videoen gis det gode råd av personer som har sett mulighetene og som arbeider med barn og unge som driver fysisk aktivitet, gratis og nær hjem eller skole.

Det offentlige yter tilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd forutsetter en egeninnsats fra nærmiljøet. Hvis det ytes en dugnadsinnsats fra foreldre, lag og foreninger, utløser dette tilskudd av spillemidler på det doble av verdien av egeninnsatsen. Å gjøre en dugnadsinnsats for et nærmiljøanlegg er derfor svært lønnsomt.

At barna deltar i arbeidet med anlegget gjør at de lærer området å kjenne. Dermed er det større sjanse for at de seinere vil bruke området aktivt.

Videoen skal øke kunnskapene om nærmiljøanlegg og vise hvilket forarbeid som bør gjøres før man søker om økonomiske midler til slike tiltak.


Finansiering/ kunde:

Nordland fylkeskommune    
Distributør: Nordland fylkeskommune    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net