Mars 2000

Fra museet i Bodøsjøen

Sola begynner å komme høyt på himmelen, men i slutten av mars var det ennå full vinter. Den dagen dette bildet ble tatt, fløytet tjelden i fjæra ved Bodøsjøen, og en og annen hund gikk tur med eieren sin i nysnøen.

Museet i Bodøsjøen er gjennom åra utbygd slik at det i dag omfatter en variert samling av eldre landsens bygninger fra Salten.

I et stort naust står ei gammel jekt. Men den gamle sjøfareren er ikke lenger synlig for de besøkende. For å redde restene av den råtnende jekta ble det bygd tette vegger rundt båten. Håpet er at det snart skal finnes midler til å restaurere skuta. Det finnes også planer om bygge et eget jektemuseum sentralt ved havna i Bodø. Når de planene blir realisert, skal jekta flyttes dit.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net