KUL FISK
Flere videoer om arbeid og utdanning innen fiskerifag.
Laget for Opplæringskontoret for Fiskerifag i Midtre Nordland


 
Produsert
2002 - 2003


Click here to view the videos


 
 
Arbidsbåt ved merde.
 
 
Sol og sommer på anlegget
 
 
Laboratoriearbeid på anlegget.
Beskrivelse:    

Wind videoproduksjon produserte i 2002 - 2003 en CD-ROM for Opplæringskontoret for Fiskerifag i Midtre Nordland. Kontoret holder til på Inndyr og samarbeider tett med Kunnskapssenteret i Gildeskål.

CD-en inneholder bl. a. 8 videoer om ulike tema innen fiskeri, havbruk og utdanning. Det er også mye annet stoff på CD-en: artikler, oppskrifter, puslespill og små kunkurranser der man kan teste kunnskapene sine - enten det gjelder sjømerke, redskaper eller fiskeslag.

CD-en distribueres til siste års ungdomsskoleelever i regionen. Innholdet på CD-en ligger også på nettet på www.kulfisk.no


Finansiering/kunde:

Kunnskapssenteret i Gildeskål    
Distributør: Opplæringskontoret for Fiskerifag i Midtre Nordland, 8140 INNDYR    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net