Juli 2004

Fonndal gård på toppen av morenen i Holandsfjorden.
Sett fra utsiktspunktet på kystriksveien.
Arkivnr. D180432

Fonndalen

Fonndal Gård ble i 1997 fredet av Miljøverndepartementet. Gården har sin historie tilbake til 1600-tallet og var i sin tid gjestgiveri og innfallsport til Fonndalsbreen. Breen lå tidligere en god del lenger nedover dalen enn i dag. Mange berømte personer var innom Fonndalen, blant andre keiser Wilhelm og Fridtjov Nansen. Gården inneholder mange minner fra den tida.

De største bygningene er to nordlandshus og to driftsbygninger. Gården har rundt 40 mål relativt lettdrevet innmark som de siste åra har blitt høstet av naboene på Enga gård.

Men den nærmeste naboen er Nordland Betongindustris grustak. Grustaket ble startet av Statens Vegvesen på 1970-tallet. Da de tillatte grusmengdene var tatt ut, startet striden om videre drift.

Med begrunnelse i lokale ønsker og behov for arbeidsplasser opphevet Miljøverndepartementet fredningen av Fonndalen Gård høsten 2003. Dermed ligger veien åpen for fjerning av hele morenen i Fonndalen og gårdene Fonndalen og Vesteng. Vesteng er et bureisningsbruk fra Ny Jord-perioden i 1930-åra

Fonndalsbreen. Vesteng gård skimtes på åsryggen.
Arkivnr. D180433

Engabreen like ved er et turistmål som får besøk av tusener av mennesker hvert år. Der turistskipa kaster anker for å sette passasjerene i land har de to dominerende landskapselement like ved. Det ene er Engabreen og det andre er det store grustaket i Fonndalen. Også fra den forseggjorte rasteplassen på kystriksveien har man fritt utsyn til begge.

Ett av argumentene som brukes for å fortsette uttaket av grus i Fonndalen er at den "tomme" dalen vil bli et penere landskap en gang i framtida. Men både lokal geologisk historie og kulturhistorie vil da være bokstavelig talt fjernet fra jordas overflate. Deler av dalbunnen vil da ligge 70 meter lavere enn i dag.


Ferja "Bogøy" på strekningen Forøy- Ågskaret
I bakgrunnen Blokktind og Lille Blokktind. Toppen av den 500 meter høye Blokkura under Blokktind sees også.
Arkivnr. D190418

Folk som reiser kystriksveien i Nordland - riksvei 17 - kan ha mange vakre utsyn. På tur gjennom Rødøy og søndre Meløy har de blant annet utsikt til Blokktinden og Blokkura. Lenger inne ser de Svartisen og Helgelandsbukken. Vestover ser de øyverdenen med karakteristiske profiler som Åmøya, Meløya og Bolga.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net