Juli 2002

Fra Fleinholman i Gildeskål
Arkivnr. D250214

Fleinholman ligger nær vestspissen av Fleina i Gildeskål. I gamle dager var dette et utvær - et sted der fiskerne bodde i fiskesesongen. På den tida hadde de kun seil og årer til framdrift. Det var derfor altfor lagt å ro eller seile heim til fastlandet hver dag. Fra Fleinholman hadde de kort vei til fiskefeltet, og her tok de vare på fisken - hengte og saltet den. Da motoren kom i bruk i fiskebåtene ble det mindre bruk for buene i Fleinholman.

De tidligste buene sto enda lengre ute mot havet, på Store Laukholmen. Men under et uvær med springflo sto sjøen langt over golvet i buene og fiskerne våget ikke annet enn å flytte buene til Fleinholman så snart de kunne. Storfloa som skremte fiskerne fra Laukholmen var trolig den samme som fikk tragiske følger i Sandsundvær på Helgeland 21. januar 1901. I Sandsundvær omkom mange fiskere da floa og stormen tok både hus, folk og båter på de lave holmene der.

Noen av buene står fremdeles på Fleinholman og disse er tatt vare på og brukes som fritidshus.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net