Januar 2004

Gjenstander laget av Øystein Ingvaldsen, Evenesdal

Salten pitesamiske forening vil om kort tid publisere sitt eget nettsted. Her vil man finne variert stoff om historie, kunst, arbeidsliv, språk - og om pitesamenes liv i dag. Wind videoproduksjon har designet nettstedet og har i den forbindelse tatt en del bilder av kunsthandverk som nylig er laget i det pitesamiske området. Gjenstandene er gjerne de samme som man også finner i de andre samiske områdene i Skandinavia, men med lokale og personlige varianter av mønster og utforming.

Utsnitt av 3 armbånd laget av Rachel Asp, Fauske

Det pitesamiske området har sin østligste grense noen mil opp fra Østersjøkysten vest for Piteå. Området omfatter blant annet Arvidsjaur og Arjeplog og ligger på sørsida av Piteälv. På norsk side regner man at området strekker seg fra Fauskeeidet til Krokstrand og utover mot kysten.

Små beholdere til salt? - fyrstikker? synåler? Kan brukes til mye.
Laget av Øystein Ingvaldsen.

Sommeren 2003 åpnet Salten pitesamiske senter i Beiarn. Huset skal bli et møtested ved ulike arrangement, og planen er at det blant annet skal bygges opp utstillinger av gjenstander og bilder.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net