GSM-R togradio
Video om ny type togradio.
Produsert for Jernbaneverket, Siemens Mobile og Netel.

 
Produsert
2004
 
 
GSM-R skal gjøre reisen sikrere
 
 
Togtype 93 er først ute med installasjon
 
 
En av modellene
Beskrivelse:    

17. september 2003 på Valnesfjord stasjon tok samferdselsminister Torill Skogsholm det første "spadestikket" for anleggsarbeidet på det nye GSM-R togradiosystemet.

20. januar 2004 kom samferdselskomiteen til den nye driftssentralen for GSM-R på Marienborg i Trondheim for å markere at prøvedrift var igangsatt på strekningen Bodø - Rognan. Til den markeringen leverte Wind videoproduksjon en video som viste anleggsarbeid og testing, samt opptak fra strekningene som først skal utrustes med systemet. Dette gjelder Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen. Videoen er laget i nært samarbeid med Jernbaneverkets informasjonsmedarbeidere.

GSM-R dekker hundre prosent av kjøreveien, også i tunneller. Det vil derfor forbedre kvaliteten på kommunikasjonen mellom lokfører og togledersentral vesentlig.

Over tid skal systemet bygges ut til å dekke alle jernbanestrekningene i Norge.


Finansiering/ kunde:

Jernbaneverket Utbygging, Siemens Mobile, Netel    
Distributør: Som ovenfor.    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net