Desember 2003

Ved Namsskogan 6. desember 2003
Arkivnr. D510335

Denne dagen var det bra vær over Namdalen og Nordland. Dagen før var et storm og strømbrudd over Trøndelag, og på Østlandet blåste trær over veier og jernbanespor. I en periode sto alle tog sør for Trondheim stille på grunn av uværet. Noen områder på Østlandet fikk ikke igjen strømmen før etter flere dager.

Nordover E6 var det glatt, og det var tallrike spor etter biler som hadde havnet i snøskavlene og i grøfta langs veien.


Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net