Tittel: Dammene ved Storglomvatn
Video produsert for Statkraft.
Spilletid 16 minutt. Et kort utdrag vises nedenfor:

 
Produsert
1995 - 1999


 
 
Damsted Storglomvatn 1988
 
 
Arbeid med asfaltkjernen
 
 
Holmvassdammen
Beskrivelse:    

Fra 1993 til 1998 bygde Statkraft to dammer ved Storglomvatn ved Svartisen i Nordland. Den ene av disse, Storglomvassdammen, er Europas største steinfyllingsdam med asfaltkjerne. Den er 365 meter tykk i bunnen, og på toppen er den rundt 820 meter lang. De store anleggsmaskinene så ut som leketøy på dammen.

Dammene ble bygd av vertikale soner av grus, morenemasser og stein av ulike dimensjoner. Midt i dammene er en ca. halvmeter tykk membran av asfalt som gjør dammene helt vanntette.

Storglomvassdammen aleine har et volum på 5,3 millioner kubikkmeter stein og grus. Dette er mer enn det SAMLEDE volumet av de tre mest berømte pyramidene i Egypt: Cheops, Khefren og Mykerinos.

Storglomvatn, vannmagasinet bak dammene, har et volum på rundt 3,5 milliarder kubikkmeter - eller vel 500 liter for hvert menneske på jorda.

I anleggsperioden kom det ingeniører fra flere land for å følge byggearbeidene på nært hold. Blant andre kom fagfolk fra Kina og Butan.

Videoen er laget i norsk og engelsk versjon.

3.-pris ved US International Film And Video Festival 2000


Finansiering/ kunde:

Statkraft SF    
Distributør: Statkraft SF    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net