August 2013

Geiranger. Gården Skageflå sett fra "nabogården" Knivsflå.
Den lokale cruisebåten anløper ilandstigningsstedet for Skageflå.

Geiranger.

Geiranger er ett av Norges mest populære turistmål. Rundt fjorden ser man fjellgårder og strandgårder der folket dyrket jorda, drev jakt i fjellet og sendte husdyra på fine fjellbeiter lenger oppe i høyden. Flere av disse gårdene gav gode inntekter etter den tids målestokk. Men på noen gårder ble livet for tøft med stadige snøras og steinras som rammet innmark og av og til hus. Gårdene ble etterhvert fraflyttet.

I sommersesongen er det en nesten uavbrutt trafikk av båter av alle slag på fjorden: Store cruiseskip, lokale cruisebåter, ferjer, hurtigruter og private fritidsbåter i alle prisklasser.

Fjellhyllegårdene Skageflå, Knivsflå og Blomberg er blant de mest besøkte når folk begir seg på fottur i området. Flere ganger om dagen går det lokale cruisebåter ut fjorden og anløper ilandstigningsstedene for de ulike gårdene etter behov.

Min familie har aner fra Syltevik, en gård ved fjorden. Og lenger bak i slekta kom forfedrene og formødrene blant annet fra Knivsflå, gården som ligger rett ved Syv Søstre-fossene. Veien opp til Knivsflå er grei å gå, selv om det fra fjorden ser ut som om gården med hus og innmark kan ramle i fjorden når som helst.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net