August 2004

Ettermiddag ved campinganlegg i Vetlefjorden, Sogn

Fjordene på Vestlandet ble for kort tid siden kåret til verdens mest attraktive reisemål. Ikke så rart da at det var her i områdene turismen for alvor startet i Norge. Engelskmenn og tyskere var de første. I Sogn kom de til fjordbygder som Balestrand, Gudvangen, Lærdal, Fjærland, Fortun og Sogndalsfjæren. Der oppholdt de seg på hotell og tok turer til nærliggende breer, daler og fjell. Noen kom også for å fiske i de lakseførende elvene. Lakselordene var et begrep på Vestlandet. De leide fiskeretten for mange år og hadde gjerne egne villaer ved elva, og folk fra bygda fikk jobb som roere eller kleppere, og som kokker og tjenestefolk.

Noen dro lenger fra bygdene og vandret i fjella og stortrivdes i områder som nordmennene hadde ansett som stygge og farlige. De fikk husly på setrer og hadde et nokså romantisk syn på de innfødtes liv. Mange kunstnere kom også til disse områdene, blant annet til Balestrand der noen av dem i en periode ble en del av "hoffet" rundt Keiser Wilhelm II.

Nedstigningen fra Gaularfjellet mot Vetlefjorden.

Bilveien over Gaularfjellet til Mel og Vetlefjorden i Sogn ble ferdig på slutten av 1930-tallet. Før den tid hadde folk gått over fjellet på en sti gjennom Sværeskaret i nabofjorden Sværen. På toppen av nedstigningen til Vetlefjorden er det en rasteplass der man har flott utsikt nedover Bordalen og veien. Veien er smal, så her må alle ta hensyn. De som står på sin rett er garantert å få bulket bil. Som mange veier i dette området er bredden sterkt varierende. Der det har vært muligheter til det, er veien lagt ut med en halvmeter eller mer. Noen meter lenger framme blir det derfor igjen betydelig smalere.

Ved Sognefjellhytta mot Hurrungane, Fannaråken og Svartenosi.

Lenger øst i Sogn går Sognefjellveien fra Fortun og over til Lom i Ottadalen. Dette er landets høyest beliggende fjellovergang på hovedveinettet. Noen få hundre meter nord for Sognefjellhytta (bildet) er veiens høyeste punkt: 1432 meter over havet. Ved Sognefjellhytta er man midt i den norske fjellheimen med et flott løypenett og mange betjente og ubetjente turisthytter i alle retninger. Nordvestover ligger Breheimen og østover ligger Jotunheimen. Fra Sognefjellhytta (og fra Krossbu noen kilometer lenger nord ved veien) går det om sommeren daglige turer med fører over Smørstabbreen til Leirvassbu. Fra Sognefjellhytta går det også daglige turer med fører til og fra Fannaråken (Fjellryggen bak breen midt på bildet). På toppen av Fannaråken - 2069 meter over havet - ligger landets høyest beliggende turisthytte. Betjent i sommersesongen! På Fannaråken var det til rundt 1970 fast bosetting - Meteorologisk institutt hadde 2 personer på værstasjonen der oppe hele året.

Krossbu og Sognefjellhytta er også base for mange brekurs og andre organiserte opplevelser i naturen.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net