August 2001

Kjerringøy Gamle Handelssted.

Knut Hamsun har våget seg fram igjen og kan konstatere at Kjerringøy Gamle Handelssted ikke har endret seg i løpet av sommeren.

I flere perioder vår og sommer 2001 ble deler av filmen "I am Dina" innspilt i disse omgivelsene. Det ble blåst nytt liv i handelsstedet. Tjenestefolk, reisende og stedets innehavere hastet til og fra ulike daglige gjøremål, og de opplevde gledens og sorgens dager i bryllup og begravelse.

 
Fra hagen
 
Eng ved Stornaustet

Sommeren 2001 var ikke den beste i nord, så det ble mange svært kalde dager - og netter - for skuespillere, statister og team.

Innspillingen på Kjerringøy var ferdig rundt 20. juni. Deretter kunne sommerens turister innta handelsstedet.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net