April 2004

Aprilnatt Bodø ca. kl. 03
Arkivnr. D070400

Ikke noe nordlys å se. Aprilnatta var allerede for lys til det. En måneskalk over Landegode. Nordøst over Vesterålen og Steigen bleiknet det rosa nattlyset mot en morgen.

Byen døset der nede. Nå og da en bil over Stormyra mot sentrum. Ellers stille. Svarte vinduer i alle hus, men alle gatelysene sto og lyste til glede for noen få: Aksjeeierne i det lokale energiverket.

Byen sover mens morgenlyset strømmer inn fra nordøst.
Bodø ca. kl. 03
Arkivnr. D070420


Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net