April 2003

1. april 2003
Etter isgang ved Namsskogan.

Underveis gjennom Namdalen og Helgeland den første dagen i april måtte jeg innse at han hadde for så vidt rett, en av franskmennene vi møtte på Bora Bora i Fransk Polynesia et par uker tidligere. Han åpnet lokket på en fryser og pekte ned i rimete matvarer og sa "Norvège!"

I både Namsen og Vefsna lå det store hauger av is etter isgang. Enkelte steder hadde det nok vært ganske dramatiusk. Store isblokker lå strandet langt fra elva både nær bolighus og i veikanten langs E6.

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net