April 2001

Nordlyset overlater scenen til sin etterfølger - sommernatta.
Landegode sett fra Bodø.
April 2001
Arkivnummer: D080129

Nå kommer den. Sommernatta er på vei hitover et sted der bak horisonten.Den kommer med det rosa og det orange lyset, småfuglene, grågåsplogene, bråtebrenningen og mopedene. Fyrlyktene blinker av gammel vane fra holmene og venter på å få sommerfri. Snart glir seilbåter og alle slags små og store farkoster mellom øyene til alle døgnets tider.

Aprilnatt mot Bjørnøy fyr, Landegode.
Arkivnummer: D090127

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net