VIDEOER OM HELIKOPTERSIKKERHET
Videoene nedenfor er produsert for Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre.

Video 1: Før oppdraget
Video 2: Landingsplassen

Video 3: Mottak av helikopter
Video 4: På- og avstigning

Video 5: Lasteflyging
Video 6: Farlig gods

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net