HELIKOPTERSIKKERHET

 
Produsert
2011


Mottak av Eurocopter AS 350. Otterskreda i Arnafjorden i Sogn

Click here to view the videos

 
 
Over lasteplassen
 
 
Last venter
 
 
Innmark er ofte bra landingsplass
Beskrivelse:    

Helikoptertransport med innlandshelikoptre er den luftfartsvirksomheten som hittil har hatt forholdsvis flest uhell. Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) hos Luftfartstilsynet har tatt tak i dette og laget veiledninger både for operatørene og kundene. Veiledningene ligger på nettet.

Som et ledd i dette ble det i 2011 produsert 6 korte videoer som kunden kan se på før han mottar helikopteret. Videoene er for det meste tatt opp under reelle flygeoppdrag i Sogn og Fjordane. Videoene ligger på nett sidene til Flysikkerhetsforun for operatører av innlandshelikoptre www.helikoptersikkerhet.no

Videoene er også laget som DVD og Blu-ray.


Finansiering/ kunde:

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre.    
Distributør: Som ovenfor.    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net