GLOMFJORD - med ny energi for en ny tid..
Video om Glomfjords industrihistorie
Produsert for Statkraft, REC; Yara, Marine Harvest og Meløy Næringsutvikling.

 
Produsert
2010


 
 
Smoltanlegg Marine Harvest.
 
 
Gjødselproduksjon Yara
 
 
Statkraft
Beskrivelse:  
REC

Ved et arrangement 15. juni 2010 i Glomfjord markerte Statkraft at det var 90 år siden Staten kjøpte Glomfjord Kraftverk for 15 millioner kroner. Til dette jubileet ble det produsert en video som viser noe av Glomfjords industrihistorie fram til nå.


Glomfjord Industripark 2010

Glomfjord skulle bli en by med rundt 6000 innbyggere. Starten viste seg å by på mange utfordringer, men Glomfjord har utviklet seg til et moderne samfunn med mange solide bedrifter. De største bedriftene i dag er REC, Marine Harvest, Yara og Statkraft. Industrien har vært gjennom en omfattende og vellykket omstilling.

Videoen er laget i norsk og engelsk versjon og kopiert til DVD og Blu-ray.


Finansiering/ kunde:

Statkraft, Yara, Marine Harvest, REC, Meløy Næringsutvikling.    
Distributør: Som ovenfor.    

Copyright © Inge Bergset
wind@windmedia.net